GRAFIKA – WARSZTATY DLA DZIECI

Koszt: 15 zł /zajęcia 1,5h

03.07.2019 (środa)
9:00-10:30 Wprowadzenie do wklęsłodruku na przykładzie techniki suchej igły

11:00-12:30 Tworzenie zielników. Odbijanie roślin ręcznie oraz na prasie graficznej

13:00-14:30 Kolor w grafice. Sucha igła łączona z monotypią

10.07.2019 (środa)

9:00-10:30 Monotypia jako technika graficzna. Malowane ptaki

11:00-12:30 Pomiędzy malarstwem a grafiką. Monotypia i szablon

13:00-14:30 Kolorowe abstrakcje. Technika chine-colle

17.07.2019 (środa)

9:00-10:30 Druk wypukły. Odbijanie swoich prac na papierze oraz na przyniesionych przez siebie koszulkach.

11:00-12:30 Tęczowe krajobrazy. Druk na prasie graficznej oraz ręcznie.

13:00-14:30 Druk wypukły. Kolorowy świat. Odbijanie na papierze oraz na przyniesionych przez siebie koszulkach.

 

zajęcia:

od 01.07.2019 do 31.07.2019, pracownie plastyczne NCK

poniedziałek, środa, piątek